Vital Development - Vital Danza ®

Patricia Martello
About

About Vital Danza® / Vital Development® on rakkautta ja empatiaa lisäävä menetelmä, jossa yhdistyvät musiikki, ryhmän tuki ja oman kehon vapaa liike. Yhteys omaan sisäiseen minään tapahtuu luonnollisesti ja usein nopeastikin, kun omat tunteet musiikin kautta tavoitetaan ja ryhmän tuki auttaa niiden läpikäymiseen ja uuden vastaanottamiseen. Menetelmän on kehittänyt argentiinalaissyntyinen, nykyään Lontoossa asuva taidekasvattaja Patricia Martello. Vital Danza® -työpajojen keskeisiä teemoja on emotionaalisen, psyykkisen ja fyysisen olemuksemme ymmärtäminen ja tiedostaminen. Vital Danza® -metnetelmän taustalla on mm. psykodraaman, Gestalt –terapian ja Biodanzan periaatteita ja harjoituksia. Vital Danza® -metodi ei kuitenkaan ole terapiamuoto, vaan konkreettinen työväline kunkin osallistujan oman kehityksen avuksi. Patricia Martello on ollut 1990 –luvulta lähtien rekisteröityneenä jäsenenä mm. täydentävän lääketieteen instituutissa (British Register of 


Complementary Practitioners & Institue of Complementary Medicine/UK). Vital Danza® -menetelmää voi opiskella Brittein saarten lisäksi Japanissa, Hollannissa, Irlannissa, Argentiinassa, Yhdysvalloissa ja Suomessa. Metodista ja harjoituksista hyötyvät työssään mm. opettajat ja varhaiskasvattajat, eri alojen taidekasvattajat, sosiaali- ja terveysalalla sekä taiteen parissa työskentelevät ammattilaiset. Jokainen saa työpajoista työkaluja elämäänsä todellisen itsensä ja ilon löytämiseen! Työpajoissa harjoitteet sisältävät erilaisia liikeilmaisun muotoja meditatiivisesta dynaamiseen, vauhdikkaampaankin liikkeeseen. Harjoitusten tukena kuultavalla ja käytettävällä musiikilla on tärkeä osa työskentelyssä. Jokainen osallistuja valitsee itse oman intensiteettinsä, harjoituksia ei arvioida, eikä niitä tarkkailla. Vital Danza® -työpajoissa on turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri tutkia ja avartaa oman henkisen olemuksensa eri puolia. Vital Danza® –työpajoihin voi osallistua ilman tanssi- tai liikunnan harrastustaustaa. Mahdollinen liikuntarajoite ei ole välitön este työpajaan osallistumiselle.

Workshops